Je čistá strecha dôležitá?

Všetci na prvý pohľad vidíme iba fasádu domu, ktorá plní aj estetickú funkciu. Strecha nie je voľným okom dostupná a preto na jej opotrebenie často zabúdame. Strechu nad hlavou považujeme za akúsi samozrejmosť. Netreba však na to zabúdať a je dôležité predchádzať jej...