Odstraňovanie graffitov

Odstraňovanie grafitov z rodinných domov, bytových domov, priemyselných budov. Úspešnosť odstránenia grafitov sa hýbe medzi 70% až 95% v závislosti od povrchu a času, ktorý sa tam grafit nachádza.

Ak je majiteľom kladený dôraz na ľahkú odstrániteľnosť graffiti ataku, bez toho aby došlo k poškodeniu podkladu, odporúčame aplikáciu sakrificiálního – jednorazového – ochranného antigraffiti náteru. Zaručíme tým prirodzenú paropriepustnosť. Zabránime tak následnému ataku graffiti preniknúť do štruktúry povrchu.

Tento typ jednorázovej ochrany je najmä odporúčaný pre pamiatky a povrchy domov a stavieb v pamiatkových zónach a rezerváciách.

V prípade, že sa požaduje ochrana povrchu aj v miestach s veľmi častým atakom vandalizmu, aplikujeme na povrch permanentný ochranný anti graffiti náter.

Tento preventívny náter potom stavbe zaručí možnosť mnohonásobného odstránenia bez toho, aby sa tak ochranný náter musel obnoviť.