O nás

Hlavným predmetom našej činnosti je čistenie a ochrana fasád.

Na fasáde sa každý deň usádza prach, smog a rôzne iné nečistoty, po istom čase je fasáda zanesená a špinavá. Celkový dojem z budovy teda nie je príjemný. Jednoduchým riešením, ako predísť zostarnutiu fasády budovy je čistenie fasády.

„Mikroorganizmy uvoľňujú kyslé metabolity a spôsobujú degradáciu povrchu“

Zateplenie znižuje cirkuláciu vzduchu a vo vlhkom prostredí s nedostatkom slnka nestíhajú steny poriadne preschnúť. Výsledkom je, že strany domu bývajú zarastene machmi alebo plesňami a pokiaľ fasádu nečistíme, vzniknuté kolónie mikroorganizmov nenávratne znehodnotia celú fasádu. Výskyt rias a plesní na fasáde zateplených objektov je prírodný proces a stretávame sa s ním všade okolo nás. Všetko začína mikroorganizmami – baktériami, ktoré sa šíria vzduchom a sú schopné v krátkom čase zamoriť vonkajšie fasády. Pri vhodných podmienkach pre život, začnú sa rýchlo rozmnožovať, vytvárať kolónie a živnú pôdu predruhovo vyššie organizmy. V dôsledku ich prítomnosti a pôsobenia dochádza k rýchlej degradácii fasád.

Predlžením životnosti ošetrených fasád, nevzniká živná pôda pre mikroorganizmy – fasáda je čistá a zdravotne nezávadná. Podstatne znížená priľnavosť pre prach, vtačí trus a rôzne priemyselne nečistoty.