Čistenie a ochrana fasád

Rodinné domy

Bytové domy

Firmy, podniky

Na fasáde sa každý deň usádza prach, smog a rôzne iné nečistoty, po istom čase je fasáda zanesená a špinavá. 

Celkový dojem z budovy teda nie je príjemný. Jednoduchým riešením, ako predísť zostarnutiu fasády budovy je čistenie fasády.

Zateplenie znižuje cirkuláciu vzduchu a vo vlhkom prostredí s nedostatkom slnka nestíhajú steny poriadne preschnúť. Výsledkom je, že strany domu bývajú zarastenie machmi alebo plesňami a pokiaľ fasádu nečistíme, vzniknuté kolónie mikroorganizmov nenávratne znehodnotia celú fasádu. Výskyt rias a plesní na fasáde zateplených objektov je prírodný proces a stretávame sa s ním všade okolo nás.

Všetko začína mikroorganizmami – baktériami, ktoré sa šíria vzduchom a sú schopné v krátkom čase zamoriť vonkajšie fasády. Pri vhodných podmienkach pre život, začnú sa rýchlo rozmnožovať, vytvárať kolónie a živnú pôdu predruhovo vyššie organizmy. V dôsledku ich prítomnosti a pôsobenia dochádza k rýchlej degradácii fasád.

Ďalej dochádza k tvorbe nepríjemného zápachu, uvoľňovaniu alergénnych spór a mykotoxínov, ktoré nepriaznivo vplývajú na zdravie ľudí a vyvolávajú rôzne alergie, ochorenia dýchacích ciest alebo astmu.

Predĺžením životnosti ošetrených fasád, nevzniká živná pôda pre mikroorganizmy – fasáda je čistá a zdravotne nezávadná. Podstatne znížená priľnavosť pre prach, vtáčí trus a rôzne priemyselné nečistoty.

Potrebujete vyčistiť fasádu?

Chcete len konzultáciu, osobnú obliadku, odborne posúdiť alebo vypracovať nezáväznú cenovú ponuku?